SIMES

Projekt badawczo-rozwojowy – mikrosieci prądu stałego SIMES™

Postęp technologii w dziedzinie magazynowania energii oraz rozwój światowej energetyki w zakresie źródeł odnawialnych są przyczynami rosnącego zainteresowania branży energetyki w tematyce inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Sektor energetyki nieustannie dąży też do poprawy jakości zasilania, możliwie jak największego wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Ponadto wymagania stawiane sieciom elektroenergetycznym są związane z koniecznością zapewnienia warunków pozwalających na przyłączanie rozproszonych źródeł energii i magazynów energii, a także możliwości wprowadzenia nowoczesnych systemów sterowania pracą sieci. Mikrosieci prądu stałego są z pewnością jednym z najciekawszych trendów, które mogą wprowadzić rewolucję na skalę globalną w sektorze energetyki w najbliższej przyszłości. W świecie zasilanym z fotowoltaiki oraz baterii prąd stały będzie nowym standardem.

Grupa technologiczna WIBAR w ramach konsorcjum z Politechniką Warszawską rozpoczynając we wrześniu 2020 roku prace nad projektem SIMES™ (ang. Smart Integrated Modular Energy System) podjęła się wyzwania wprowadzenia na rynek rewolucyjnego PowerBoxa opartego na koncepcji mikrosieci DC. SIMES™ to inteligentny modułowy system bloków przekształcania energii elektrycznej dla mikrosieci prądu stałego z jednostkami wytwarzania (OZE) i magazynowania energii.

W drugiej połowie 2021 roku zespół inżynierów energoelektroników i automatyków zaprezentuje pierwszy prototyp mikrosieci – demonstrator „µSIMES”, czyli zintegrowany w obudowie RACK modułowy system przekształtników DC/DC i AC/DC o łącznej mocy 50 kW. Równolegle trwają prace nad blokami przetwarzania energii o dużej mocy (od pojedynczych modułów 25 kW do wielomodułowych bloków 1 MW).

 

 

Przekształtniki energoelektroniczne projektowane zgodnie z najnowszymi standardami są naszymi autorskimi rozwiązaniami gwarantującymi wysoką sprawność energetyczną i obsługę komponentów mikrosieci DC, takich jak instalacja fotowoltaiczna czy hybrydowy magazyn energii. Ponadto trwają prace nad opracowaniem rozbudowanych strategii sterowania całym systemem pod kątem przepływu mocy oraz systemem IT (panele operatorskie, bazy danych, komunikacja bezprzewodowa itp.). Powstaje koncepcja połączenia odnawialnych źródeł energii wraz z magazynami i stacjami szybkiego ładowania samochodów elektrycznych w jeden system mikrosieci o łącznej mocy nawet 1 MW!

Potencjalne zastosowania systemu mikrosieci DC SIMES to farmy fotowoltaiczne, szybkie stacje ładowania pojazdów elektrycznych, lokalne koncentratory źródeł i magazynów energii a także przydomowe instalacje PV z możliwością  magazynowania energii.

Jesteśmy pewni, że nasz finalny produkt wywoła rewolucję w branży energetyki, przenosząc innowacyjne koncepcje w zakresie Smart Grid do rzeczywistości.

Zainteresowany współpracą?

Zapraszamy do kontaktu: simes@wibar.pl

Kamil Bzura, specjalista ds. modelowania i symulacji

Grupa WIBAR

NASTĘPNY WPIS

SIMES

Wydajna i wielostopniowa struktura sterowania przepływem mocy w mikrosieci SIMES™

SIMES™ to w pełni zoptymalizowany system mikrosieci prądu stałego wykorzystujący energię ze źródeł odnawialnych. Zespół B+R opracował strategię sterowania mikrosiecią prądu stałego dla systemu o łącznej mocy do 1MW. Wyniki badań symulacyjnych potwierdziły skuteczność algorytmów sterowania poszczególnymi blokami energetycznymi we wszystkich wariantach pracy sterowników. Powstające moduły...

czytaj więcej >

kontakt

to jak? Chcesz podnieść wydajność swojego biznesu? Napisz do nas na handlowy@wibar.pl

Projekt nr POIR.01.01.01-00-0289/18 współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Priorytet I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Numer naboru: 1/1.1.1/2018