• PL
 • EN
 • EHES-IT

  WIBAR-INSTALACJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka jawna w konsorcjum z Politechniką Warszawską realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt jest realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka ścieżka – Innowacje cyfrowe.

  Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie wielozadaniowego systemu teleinformatycznego do zarządzania innowacyjnym systemem zasilania jakim jest mikrosieć prądu stałego EHES, wyposażona m.in. w instalację PV, magazyn energii, czy szybką stację ładowania aut. Zastosowanie algorytmów sztucznej inteligencji, pozwoli na automatyzację zarządzania energią w mikrosieci, maksymalizując wykorzystanie energii odnawialnej oraz rozliczanie handlu energią z siecią AC oraz przy ładowaniu aut elektrycznych.

  Nazwa projektu: EHES IT – System teleinformatyczny do zarządzania mikrosiecią prądu stałego w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu zaawansowanych technologii cyfrowych

  Wartość projektu: 12 193 450,00 PLN

  Wkład z Funduszy Europejskich: 9 465 472,50 PLN